Informatie

Logopediepraktijk Haren is een allround logopediepraktijk. Allround wil zeggen dat vrijwel alle problemen op het gebied van taal, spraak, stem, adem, en slikken door ons behandeld kunnen worden, bij zowel kinderen als volwassenen.

 

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Ook staan wij geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici. Regelmatig volgen wij na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

 

In het belang van de cliënten hechten wij veel waarde aan samenwerking met verwijzers, andere disciplines, instellingen, scholen en organisaties.