Wanneer logopedie bij kinderen

 

Mondgedrag

 • Het kind zit/ligt meestal met de mond open (mondademen/open mondgedrag)
 • Het kind heeft vaak speen, vingers of duim in de mond (vanaf 3 jaar)
 • Foutief slikgedrag waardoor er een overbeet of open beet kan ontstaan (tongpers)Overmatig speekselverlies

Spraak

 • Het kind raakt gefrustreerd omdat het niet goed wordt verstaan
 • 3 jaar het kind spreekt niet voor 75% verstaanbaar voor derden
 • 3-4 jaar het kind spreekt niet alle klanken binnen een woord correct uit
 • 4 jaar het kind spreekt niet voor 90% verstaanbaar voor derden
 • 4-5 jaar het kind spreekt niet alle medeklinkerverbindingen correct uit (‘tep’ ipv ‘step’)
 • Stotteren het kind spreekt niet vloeiend, laat spanningen zien en/of vermijdt woorden, personen of situaties
 • Overige articulatieproblemen slissen of lispelen (tussentandse of tegentandse uitspraak van klanken, onduidelijk/binnensmonds/kaakgeklemd spreken, nasale spraak (neusspraak), (verbale ontwikkelings) dyspraxie, schisis

Taal

Non-verbale communicatie

 • Het kind maakt geen oogcontact
 • Er is geen sprake van beurtwisseling
 • Het kind imiteert mimiek en/of bewegingen nietHet kind gebruikt geen non-verbale communicatie (bv. Lachen, wijzen, schudden, knikken)

Taalbegrip

 • Het kind raakt gefrustreerd omdat het niet begrijpt wat er wordt gezegd
 • 0-1 jaar het kind begrijpt geen eenvoudige taal (bv zwaai eens, waar is papa)
 • 1-2 jaar het kind begrijpt geen dagelijks terugkerende zinnetjes
 • 2-4 jaar het kind begrijpt de leeftijdsadequate activiteiten niet
 • Vanaf 4 jaar het kind begrijpt (meervoudige) opdrachten thuis en op school niet

Taalproductie

 • Het kind raakt gefrustreerd omdat het zich niet duidelijk kan maken
 • Het kind imiteert geen klanken, geluiden en woorden
 • 0-1 jaar het kind brabbelt niet gevarieerd met klinkers, medeklinkers en intonatie
 • 1 ½ -2 jaar Het kind gebruikt geen 1- woorduitingen
 • 2-2 ½ jaar het kind gebruikt geen 2-woordzinnen
 • 2 ½ -3 jaar het kind gebruikt geen 3- woordzinnen
 • 3 ½ -4 jaar het kind gebruikt geen 5- woordzinnen
 • 4 jaar het kind gebruikt geen correct eenvoudige zinnen
 • Vanaf 4 jaar het kind heeft moeite met de zinsbouw, woordenschat, taalgebruik, verhaalopbouw, woordvinding

Stem

 • De stem klink schor/hees
 • Verkeerde spreekademing