werkwijze

Verwijzing

Logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling vindt altijd plaats op verwijzing van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist. Per 01-08-2011 is logopedie direct toegankelijk, u kunt dan ook zonder verwijsbrief bij ons terecht. Niet alle verzekeringen vergoeden dit, dan is een verwijsbrief toch noodzakelijk. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

 

Aanmelding

Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt zichzelf of uw kind telefonisch of via de website bij ons aanmelden. Om een goed beeld van het logopedische probleem te krijgen, krijgt u voor het eerste gesprek een vragenlijst toegestuurd. U neemt de ingevulde vragenlijst mee naar de eerste afspraak, dit samen met de verwijsbrief, uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs.

 

Intake en onderzoek

Er zal een intakegesprek plaatsvinden waarna de logopedist samen met u bespreekt of verder onderzoek en/of logopedische behandeling noodzakelijk is. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, deze zal met u besproken worden.

 

Behandeling bij kinderen:

Voor een goed resultaat van de logopedische behandelingen is het belangrijk dat het kind zich optimaal kan concentreren en voldoende motorische controle heeft. De concentratie en controle neemt af bij vermoeidheid, een kind is daardoor minder ‘leerbaar’.

Kinderen tot groep 3 plannen wij daarom bij voorkeur in de ochtend in en uiterlijk tot 14.00 uur. Meestal zal dit onder schooltijd zijn en moet dit met de leerkracht van het kind kortgesloten worden.

 

Taalonderzoek bij kinderen

De uitkomst van een taalonderzoek moet weergeven wat het taalniveau van een kind is en mag niet een weergave zijn van de prestatie van het kind bij vermoeidheid. Bij alle basisschool kinderen proberen wij deze onderzoeken op de ochtend plaats te laten vinden, zodat ze kunnen laten zien wat hun optimale kunnen is. Dit kan in overleg onder schooltijd, op een margedag of in een vakantie. De onderzoeken nemen we vaak in twee of drie keer (een half uur) af.