Wanneer logopedie bij volwassenen

 

Stem

 • De stem klinkt hees/schor dat dit het spreken hindert (o.a. door verkeerd stemgebruik of organische afwijking)
 • Verkeerde spreekademhaling (bv bij COPD)
 • Stemklachten door spreekberoep
 • Stembandverlamming

Adem

 • Hyperventilatie
 • Aerofagie (lucht opboeren)
 • Dysfunctionele ademhaling (verkeerde ademhalingstechniek)

Spraak/taal

 • Spraak- en/of taalproblemen als gevolg van een CVA, zoals een afasie of dysarthrie
 • Monotoon spreken, hoog spreektempo
 • Nasaliteit
 • Spraakproblemen als gevolg van een spierziekte
 • Onduidelijk/binnensmonds/kaakgeklemd spreken

Overige klachten

 • Chronische hoestklachten
 • Afwijkend slikpatroon
 • Slikklachten (bv na CVA, Parkinson)
 • Globusgevoel (brok in de keel)