Vergoeding

De logopedische behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen worden dan ook rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering. Voor volwassenen geldt een eigen risico, voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Wij hebben met alle Zorgverzekeraars een contract.

 

Enkele vormen van therapie worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het gaat hierbij om klachten waar geen medische grondslag voor is. Voorbeelden hiervan zijn, accent afleren, presentatietechnieken en ondersteuning bij het Nederlands bij meertaligheid als er geen probleem ligt bij de moedertaal. Uw behandelaar zal u informeren als u niet in aanmerking komt voor vergoeding. In de tabel ziet u staan welke kosten er in rekening kunnen worden gebracht. 

 

Daarnaast komt het vaak voor dat we een verzoek krijgen om bij een overleg aanwezig te zijn. Dit is natuurlijk mogelijk, de vergoeding die hiervoor wordt gevraagd staat in de tabel. Dit bedrag moet door de aanvrager van het gesprek worden betaald, en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Intake/onderzoek

78 euro

Screening

17 euro

Behandeling

42 euro

Telefonisch consult/overleg (maximaal 10) minuten

19.50 euro

Overleg met derden (per 30 minuten)

48 euro.