Logopedisten

 

 

Annemieke Bakhuizen: Logopedist en Praktijkhouder

Na het voltooien van de opleiding Logopedie aan de Hanze Hogeschool heb ik in verschillende eerstelijns praktijken gewerkt waar ik zowel met kinderen als volwassenen heb gewerkt. In de afgelopen jaren heb ik mij naast de allround behandelingen gespecialiseerd op het gebied van Stotteren.

Ik behandel kinderen en volwassenen met spraak, taal, afwijkende mondgewoonten, stem/-ademhalingsproblemen en stotteren.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie volg ik geregeld bijscholingen, cursussen en lezingen. Hiernaast neem ik 6 keer per jaar deel aan het intercollegiaal overleg met collega’s.  

 

Specialisaties

  •          OMFT, afwijkende mondgewoonten
  •          Fonologische problemen
  •        Stotteren
  •         Stemproblemen

 

Mirjam Terpstra: Logopedist

 

Ik heb de opleiding Logopedie aan de Hanze Hogeschool in 2017 afgerond.

Tot op heden ben ik werkzaam geweest in verschillende logopedie praktijken, waar ik zowel met kinderen als volwassenen heb gewerkt.

 

Daarnaast ben ik betrokken bij mensen met niet aangeboren hersenletsel zoals afasie en dementie. Ik begeleid afasiekoren en koren voor mensen met dementie. 

 

In 2018 ben ik gestart met de verkorte opleiding voor muziektherapie aan de NHL-Stenden Hogeschool. Ik verwacht de opleiding in februari 2021 af te ronden.

 

Specialisaties

  •     Ademhaling en stemproblemen
  •     Problemen ontstaan door niet aangeboren hersenletsel

 

 

 

 

 

Annemieke Bakhuizen
Annemieke Bakhuizen