Logopedisten

 

Annemieke Bakhuizen: Logopedist en Praktijkhouder

 

Na het voltooien van de opleiding Logopedie aan de Hanze Hogeschool heb ik in verschillende eerstelijns praktijken gewerkt waar ik zowel met kinderen als volwassenen heb gewerkt. In de afgelopen jaren heb ik mij naast de allround behandelingen gespecialiseerd op het gebied van Stotteren.

 

Ik behandel kinderen en volwassenen met spraak, taal, afwijkende mondgewoonten, stem/-ademhalingsproblemen en stotteren.

 

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie volg ik geregeld bijscholingen, cursussen en lezingen. Hiernaast neem ik 6 keer per jaar deel aan het intercollegiaal overleg met collega’s. 

 

Specialisaties

  • OMFT, afwijkende mondgewoonten
  • Fonologische problemen (articulatie)
  • Stotteren
  •  Ademhaling en stemproblemen

 

 

Mirjam Terpstra: Logopedist en afasietherapeut

 

Sinds 2019 werk ik met veel plezier bij logopediepraktijk Haren. Daarvoor heb ik zowel met kinderen als volwassen gewerkt in verschillende logopediepraktijken en zorginstellingen.

 

Daarnaast ben ik betrokken bij mensen met niet aangeboren hersenletsel zoals afasie, slikproblemen en dementie.

 

Door het begeleiden van afasiekoren en dementiekoren combineer ik mijn muzikaliteit met het stimuleren van geheugen, spraak en taal door zang en muziek. Zo combineer ik muziek met logopedie.

 

Ik zit in de afstudeerfase van de opleiding muziektherapie en ik hoop in de toekomst logopedie en muziektherapie te kunnen combineren in Haren.

 

Specialisaties

  • Ademhaling- en stemproblemen
  • Lees-, schrijf-, spreek- en begripsproblemen door hersenletsel
  • Muziektherapie