Logopedisten

 

We werken in een team van 3 logopedisten, hieronder stelt iedereen zich kort voor. 

 

Annemieke Bakhuizen: Logopedist en Praktijkhouder

 

Voordat ik bij Logopediepraktijk Haren kwam werken heb ik in verschillende eerstelijns praktijken gewerkt waar ik zowel met kinderen als volwassenen heb gewerkt. In de afgelopen jaren heb ik mij naast de allround behandelingen gespecialiseerd op het gebied van Stotteren.

 

Ik behandel kinderen en volwassenen met spraak, taal, afwijkende mondgewoonten, stem/-ademhalingsproblemen en stotteren.

 

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie volg ik geregeld bijscholingen, cursussen en lezingen. Hiernaast neem ik 6 keer per jaar deel aan het intercollegiaal overleg met collega’s. 

 

Specialisaties

 • OMFT, afwijkende mondgewoonten
 • Fonologische problemen (articulatie)
 • Stotteren
 •  Ademhaling en stemproblemen
 • Manuele larynx facilitatie 

 

 

Mirjam Terpstra: Logopedist en afasietherapeut

 

Sinds 2019 werk ik met veel plezier bij logopediepraktijk Haren. Daarvoor heb ik zowel met kinderen als volwassen gewerkt in verschillende logopediepraktijken en zorginstellingen.

 

Daarnaast ben ik betrokken bij mensen met niet aangeboren hersenletsel zoals afasie, slikproblemen en dementie.

 

Door het begeleiden van afasiekoren en dementiekoren combineer ik mijn muzikaliteit met het stimuleren van geheugen, spraak en taal door zang en muziek. Zo combineer ik muziek met logopedie.

 

Ik zit in de afstudeerfase van de opleiding muziektherapie en ik hoop in de toekomst logopedie en muziektherapie te kunnen combineren in Haren.

 

Specialisaties

 • Ademhaling- en stemproblemen
 • Lees-, schrijf-, spreek- en begripsproblemen door hersenletsel
 • Muziektherapie 
 • Dysfagie, eet en drinkproblemen bij volwassenen
 • Geheugenproblemen, Dementie

 

 

Marije Muller: logopedist en preverbaal logopedist

 

Gedurende de 7 jaar dat ik werkzaam ben als logopedist heb ik altijd in de vrije vestiging gewerkt. Het mooie aan het vak logopedie is voor mij dat ieder kind, ieder mens, een individu is en daarmee is ieder logopedisch probleem uniek. Het is een uitdaging om uit te zoeken op welke manier ik het beste kan helpen. Wat werkt in jouw situatie? Wat kan je al wel? Hoe komen we van daaruit verder naar de gewenste situatie?

 

Als preverbaal logopedist help ik ouders met baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met eten en drinken. Dit doe ik naast mijn werk voor Logopedie Praktijk Haren vanuit mijn eigen praktijk: BijLogopedie.

 

Specialisaties:

 •  Onderzoek en behandeling bij fonologische problemen
 •  OMFT
 •  Taalstimulering bij taalontwikkelingsstoornissen of -achterstand
 •  Preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen)
 •  Stem (Lax Vox en EVT 1)