Logopedisten


 

We werken in een team van 2 logopedisten, hieronder stelt iedereen zich kort voor. 

 

Annemieke Bakhuizen: Logopedist en Praktijkhouder

 

Voordat ik bij Logopediepraktijk Haren kwam werken heb ik in verschillende eerstelijns praktijken gewerkt waar ik zowel met kinderen als volwassenen heb gewerkt. In de afgelopen jaren heb ik mij naast de allround behandelingen gespecialiseerd op het gebied van Stotteren.

 

Ik behandel kinderen en volwassenen met spraak, taal, afwijkende mondgewoonten, stem/-ademhalingsproblemen en stotteren.

 

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie volg ik geregeld bijscholingen, cursussen en lezingen. Hiernaast neem ik 6 keer per jaar deel aan het intercollegiaal overleg met collega’s. 

 

Specialisaties

 • OMFT, afwijkende mondgewoonten
 • Fonologische problemen (articulatie)
 • Stotteren
 • Ademhaling en stemproblemen
 • Manuele larynx facilitatie 
 • Lees-, schrijf-, spreek- en begripsproblemen door hersenletsel
 • Geheugenproblemen, Dementie 
 • Reflexintegratie

Marije Muller: logopedist en preverbaal logopedist

 

Gedurende de 7 jaar dat ik werkzaam ben als logopedist heb ik altijd in de vrije vestiging gewerkt. Het mooie aan het vak logopedie is voor mij dat ieder kind, ieder mens, een individu is en daarmee is ieder logopedisch probleem uniek. Het is een uitdaging om uit te zoeken op welke manier ik het beste kan helpen. Wat werkt in jouw situatie? Wat kan je al wel? Hoe komen we van daaruit verder naar de gewenste situatie?

 

Als preverbaal logopedist help ik ouders met baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met eten en drinken. Dit doe ik naast mijn werk voor Logopedie Praktijk Haren vanuit mijn eigen praktijk: BijLogopedie.

 

Specialisaties:

 •  Onderzoek en behandeling bij fonologische problemen
 •  OMFT
 •  Taalstimulering bij taalontwikkelingsstoornissen of -achterstand
 •  Preverbale logopedie (eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen)
 •  Stem (Lax Vox en EVT 1)